Lotteri !!

Svraf har erhållit en komplett utgåva av stamböcker. Band I-XI är skänkta av Jan Claeson Fridhems stuteri, band XII-XIX är skänkta av Gotlands Hushållningssällskap.

Enligt önskan skall ett lotteri anordnas och intäkterna skall skänkas till ”Bevarande av Lojsta Hed”.

SVraf upprätthåller ett ”amerikanskt” lotteri med 300 lotter, där medlemmarna och intresserade kan köpa en lott för 20:-, försäljningen pågår till början av Mars och dragning sker på Grevagården vid avelsvärderingen.

1a pris: Stamböcker I-XIX+band XX (som är under tryck)

2a-3e pris: Stambok XX

4e-8e pris: Kurt Graafs bok : Det Gotländska russets historia

9e pris: Birgitta Elmlunds Bok: Russ, första utgåvan från 1984

 

För att köpa lotter skickar ni ett mail till: marianne.thomsson@live.se

Skriv namn, add och telefonnr och hur många lotter ni önskar. Betalningen görs till Svraf Bank-Giro 5699-0500, märk betalningen med ”lotteri”.

Tag nu chansen att vinna en utmärkt förteckning över våra fina gotlandsruss !!

Lycka till !!

En dag m Morgan

Inbjudan_Morgandag

Kör & ridutflykt

Datum 4/11 kl 10,30

Plats: Hos Per-Anders Sekund, Österängs egendom

Alla tar med egen fika

för mer info och anmälan kontakta,

Per-Anders Sekund 073-061 85 15

Välkomna !!

Katalogen till utställningen den 3/9

Katalogen

 

OBS !! VATTEN TILL HÄSTARNA FINNS EJ PÅ PLATSEN !!

Utställning den 3/9 i Torestorp

Förlängs anmälningstid till vår utställning den 3/9 i Torestorp.. sista anmälan 13/8

Domare: Elisabeth Ljungstorp

Plats: Svansjö ridklubb, Rappheden

Tid: Startar 9,30 !

anmäl via blå basen !!

Anmälningsavgift: klass 1-18 200:-/häst, klass 19 (barnponnyklass): 75:-/deltagare. Sättes in på Bankgiro: 752-6734 Västra Sveriges Russavelsförening. Erlagd avgift vid sista anmälningsdag gäller för giltig anmälan.

Klasser: Gemensamma klasser 1-17. Tillkommer klass 18 veteranklass för russ 20 år och äldre, samt klass 19 Barnponnyklass, här kan barn upp tom 12 år visa upp sitt russ på valfritt sätt, tex genom rida, tömköra, visa för hand, borsta etc… En särskild barnponnydomare dömer klass 19.

fullständig propp finns på www.gotlandsruss.se under fliken utställningar 2017, Gemensam utställningspropp.

Övriga upplysningar: Gunilla Jarhult 073- 0832 415

Varmt välkomna

WordPress Theme Design