Hästar på naturbetesmark

Hästar på naturbetesmark 14 april
Välkommen på en spännande föreläsning om Hästen, landskapet och mångfalden. Carl-Gustaf Thulin, SLU, berättar om försöken med åretruntbetande gotlandsruss. Vi tar också upp hur du kan planerar för naturvård och hur hästen mår bra på betet.

Hästar på naturbetesmark 17 april | Länsstyrelsen Västra Götaland

Välkommen på en spännande föreläsning om Hästen, landskapet och mångfalden. Carl-Gustaf Thulin, SLU, berättar om försöken med åretruntbetande gotlandsruss. Vi tar också upp hur du kan planerar för naturvård och hur hästen mår bra på betet.

Årsmöte

Välkomna på årsmöte!
Datum: Lördagen den 29 maj kl 11.00
Plats: Vara Ridhus
Anmälan om deltagande till Lisbeth Södergren 0707-34 75 33

Tag med egen fika!

OBS!! Pga rådande pandemi kan mötet ändras eller ställas in med kort varsel!

Ny djurhållningslag from 1 april 2021

Info från Svenska Hästavelsförbundet:
”Den 21 april träder en ny djurhälsoförordning i kraft, Animal Health Law (AHL), vilket beslutats av EU. Det främsta syftet är att förbättra djurhälsan och fokus ligger på åtgärder som ska förhindra utbrott av olika sjukdomar. Många regler i AHL har funnits tidigare men vissa nya djurslag börjar omfattas av reglerna.

Jordbruksverket arbetar för fullt med att anpassa svensk lagstiftning efter den nya förordningen och ett antal föreskrifter har lämnats på remiss. SH är representerade i den referensgrupp som samordnas av Hästnäringens Nationella Stiftelse och som kommer att lämna in remissvar från hästnäringen på de aktuella remisserna. Därefter tar SJV beslut om formuleringarna i de nya lagtexterna.

Det vi vet redan nu kommer införas och blir en stor förändring för den som håller häst, kallad aktör i lagstiftningen, är att hästanläggningar ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Likaså ska hästarna ”folkbokföras” på den anläggning där hästen normalt sett hålls. Om hästen flyttar till en annan anläggning och ska vistas där i minst 30 dagar ska den person som driver den nya anläggningen registrera att hästen befinner sig där. Jordbruksverket har tagit fram en e-tjänst för att dessa uppgifter ska kunna registreras.

Vidare kommer det att bli krav på att den häst som chipmärks från 21 april ska märkas med ett godkänt chip som har svensk landskod. Jordbruksverket ansvarar för att godkänna chiptillverkare och kommer att tillhandahålla en lista över vilka chip som är godkända att använda för märkning av häst.Jordbruksverket har samlat information om AHL på sin sida och uppdaterar när ny information finns tillgänglig. Håll koll på sidan och sprid att den finns till era medlemmar: https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/vart-uppdrag/en-ny-djurhalsoforordning-ahl/hastar-och-hastdjur—det-har-innebar-de-nya-reglerna

Vi förväntar oss att Jordbruksverket allt eftersom regelverken blir beslutade kommer att publicera tolkningar och vägledningar.”

God fortsättning på 2021!

Vi i Västruss vill önska er en god fortsättning på 2021! I samband med detta vill vi påminna er om att betala in medlemsavgiften.

Medlemsavgiften är 300:- och sätts in på bg: 752-6734. Var noga med att ange namn och adress. Med hopp om ett gott 2021!

Kör- och ridutflykt i Hällekis

Välkommen på rid- och körutflykt!

24 oktober kl 10.00 Österängs egendom, Hällekis. Anmälan till Per-Anders Sekund på 073-061 85 15. Eget fika tas med! Välkomna!

WordPress Theme Design