Lotteri !!

Svraf har erhållit en komplett utgåva av stamböcker. Band I-XI är skänkta av Jan Claeson Fridhems stuteri, band XII-XIX är skänkta av Gotlands Hushållningssällskap.

Enligt önskan skall ett lotteri anordnas och intäkterna skall skänkas till ”Bevarande av Lojsta Hed”.

SVraf upprätthåller ett ”amerikanskt” lotteri med 300 lotter, där medlemmarna och intresserade kan köpa en lott för 20:-, försäljningen pågår till början av Mars och dragning sker på Grevagården vid avelsvärderingen.

1a pris: Stamböcker I-XIX+band XX (som är under tryck)

2a-3e pris: Stambok XX

4e-8e pris: Kurt Graafs bok : Det Gotländska russets historia

9e pris: Birgitta Elmlunds Bok: Russ, första utgåvan från 1984

 

För att köpa lotter skickar ni ett mail till: marianne.thomsson@live.se

Skriv namn, add och telefonnr och hur många lotter ni önskar. Betalningen görs till Svraf Bank-Giro 5699-0500, märk betalningen med ”lotteri”.

Tag nu chansen att vinna en utmärkt förteckning över våra fina gotlandsruss !!

Lycka till !!

Comments are closed.

WordPress Theme Design