• Ordförande Kurt Larsson
 • Vice Ordförande, Liselotte Emtervall, Suppleant
 • Sekreterare, Louise Christensson, Ordinarie ledamot
 • Kassör, Margareta Johnsson
 • Gunilla Jarhult, Ordinarie ledamot
 • Helene Lagerström, Ordinarie ledamot
 • Linda Svensson, Ordinarie ledamot
 • Lisbeth Södergren, Ordinarie ledamot
 • Lina Svensson, Suppleant
 • Lars Backman, Suppleant
 • Karin Cederberg Hjerpe, Suppleant
 • Sandra Senby, Suppleant

  Om ni vill skicka förslag, bilder, information etc som ska publiceras på hemsidan så använd följande e-postlänk!

  Alla förslag mottages tacksamt!