Styrelsen

 • Ordförande Gunilla Jarhult
 • Vice Ordförande, Liselotte Emtervall, Suppleant Mail
 • Sekreterare, Elly Nordin, Ordinarie ledamot
 • Stig Emtervall, Ordinarie ledamot
 • Kurt Larsson, Ordinarie ledamot
 • Helene Lagerström, Ordinarie ledamot
 • Margareta Johnsson, Kassör
  (utom styrelsen) Örsås Tallbacken 2. 512 94 Svenljunga
 • Linda Svensson, Ordinarie ledamot
 • Lina Svensson, Suppleant
 • Louise Christensson, Suppleant
 • Lars Backman, Suppleant
 • Lisbeth Södergren

Comments are closed.

WordPress Theme Design