Ang. Västruss utställning samt årsmöte 12 september

Du hittar propp och länk till anmälan här nedan:
Propp
Länk till anmälan via SH

På Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller en begränsning på max 50 personer vid offentliga tillställningar.

Anmäl till Kurt Larsson 0706-51 29 99 hur många som medföljer varje ponny. För att hålla nere antalet till 50 personer kan personer komma att avvisas från platsen. Vid minsta förkylningssymptom/sjukdom får man ej närvara på platsen.

Håll avstånd till andra personer och hästar!

Efter visad ponny (om ponnyn ej går vidare) är det önskvärt att ekipaget lämnar området.

Vi kommer att ha insprängda championat för att ekipagen ska kunna lämna området snabbare.

Det kommer inte att finnas någon servering under denna dag. Vi kommer att försöka livesända utställningen via Stuteri KL´s Facebooksida.

Årsmötet kommer att hållas i ridhuset efter utställningen, tid kommer att meddelas via Västruss Facebooksida när anmälningstiden för utställningen gått ut.Kördag för FKP samt KBI

FNH Skaraborg bjuder in till kördag den 7.e november i Hangelösa, där det finns möjlighet att utföra körbarhetsintyg.
Kördomare är Per Ericsson. Avgift 200:–
Anmälan till Per-Anders Sekund på 0730-61 85 15. Vagn anpassad för russ finns på plats.

Senaste nytt om sommarpremieringarna 2020

Information om sommarpremieringarna 2020 med anledning av Corona (covid-19).

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har vi ett annat upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och hästägare.

I första skedet var tanken att premieringarna endast ska vara öppna för ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras. Det är nu beslutat att utöka antalet klasser dock med ett maxantal på 45 st uppdelat i 3 block/dag.

Ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras kommer ha förtur, först till kvarn gäller för övriga aktuella klasser. Vid överskridet maxantal (45 st) förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska strykas alternativt flyttas till annan premieringsplats. En eventuell flytt sker i samråd med hästägaren.

Hästägarna uppmanas att i första hand anmäla till närmsta premieringsplats för att undvika onödiga restider. Rekommendationen är, som alla vet, 1,5-2 timmars restid.

Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 3 block/dag. Andra blocket får inte anlända förrän det första blocket har lämnat platsen. Detta innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar.

Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet.

Anläggningen måste gå att stänga för obehöriga. Infarten måste därmed vara bemannad. Man behöver ha funktionär/funktionärer som ser till att människor lämnar platsen så fort de är klara för dagen samt att inte obehöriga kommer in på området.

Vi har under vecka 22 och 23 telefonmöten med länskommittéerna för att diskutera upplägget för premieringarna samt har löpande kontakt med premieringsförrättare och kontaktpersonen i respektive område.

Premieringen kan komma att ställas in med mycket kort varsel.

Håll koll på vår hemsida för uppdaterad information!

Svenska Russavelsföreningen framflyttat på obestämd tid!

Årsmöte 2020 skjutet på framtiden

Svenska Russavelsföreningens styrelse beslutade vid telefonmöte den 7 maj 2020 att ställa in det planerade årsmötet den 11 juli 2020.
Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2020:12, giltig tom 31/12-20, ang Covid -19, där de uppmanar föreningar att om möjligt uppskjuta årsmöten alternativt genomföra dem digitalt.
Det senare alternativet har diskuterats inom styrelsen men då det kräver teknisk utrustning och kunnande, ansåg styrelsen att det kan utgöra hinder för en del av föreningens medlemmar och därför beslutades att skjuta årsmötet på framtiden.

Sittande styrelse kommer att arbeta vidare med samma konstitution som under tidigare mandatperiod med förhoppning om att föreningens medlemmar anser det vara det bästa under rådande situation.

Styrelsen bevakar Folkhälsomyndighetens anvisningar i frågan och kommer att kalla till årsmöte så snart den anser att ett årsmöte kan genomföras utan att gå emot myndighetens rekommendationer.

Information kommer att publiceras på föreningens hemsida, www.gotlandsruss.se så snart nytt beslut i frågan tagits.

Odensala 2020-05-08
Enligt uppdrag.

Liselotte Erixon
Svenska Russavelsföreningens kansli

ÅRSMÖTE INSTÄLLT!

På grund av rådande omständigheter när det gäller det nya Coronaviruset Covid-19 och dess spridning så är Västruss årsmöte den 4 april framskjutet på obestämd tid. Ny tid för årsmöte kommer att anslås här på hemsidan och på Facebook. Vi hoppas på er förståelse! ///Styrelsen

WordPress Theme Design